Aan de meeste liefdesrelaties gaat een periode van verliefdheid vooraf. De verrukking van het verliefd zijn geeft ons de illusie dat we een intieme relatie hebben. We denken bij elkaar te horen en we verwachten dat we alle moeilijkheden zullen overwinnen.

Door een verliefdheid lijkt alles vanzelf te gaan, moeiteloos spannen we ons in voor de ander. We doen of laten dingen voor de ander die we eerder niet gedaan hebben. Verliefdheid overkomt je, of je het wilt of niet. Verliefd worden heeft niets te maken met of iemand werkelijk geschikt voor je is als partner.  We hebben het gevoel dat we volmaakt gelukkig zijn. We hoeven persoonlijk niet verder te groeien, we zijn compleet en wensen dat het altijd zo blijft. Verliefdheid duurt gemiddeld tussen de 3 maanden en 2 jaar. In deze periode ervaren we de werkelijkheid anders want verliefdheid schakelt ons kritisch denkvermogen uit.

Om emotioneel gezond te zijn en te blijven moet in de emotionele behoefte aan liefde worden voorzien. Tijdens de verliefdheidsperiode was alles aanwezig.  Echter deze periode verandert en we zullen ons moeten inspannen om de liefde levend te houden. Echte liefde begint nadat de verliefdheid is bekoeld. De mate waarin beiden zich inspannen om de liefde te laten stromen bepalen het succes van de relatie.

Liefde is een keuze

Het is kiezen voor een veilige verbinding, hechting en emotionele betrokkenheid. Maar wat kun je doen als je merkt dat jullie relatie vastloopt door het ontstaan van oplopende ergernissen, vastlopende gesprekken, onbevredigende seksualiteit, onthechting, vluchtgedrag, stiltes, sleur en voorspelbaarheid, miskenning, onderwaardering en ontrouw? Door de komst van een kind, ontslag, verhuizing, kinderen uit huis, ziekte, overlijden van een dierbaar familielid of kind komt een relatie onder druk te staan. Relatietherapie biedt handvatten om elkaar liefdevol te steunen. In de therapie kijken jullie samen naar waar jullie relatie staat in de onderstaande vraagstukken. En werken jullie samen aan de mogelijkheden om jullie relatie op de knelpunten te verbeteren.

Jezelf niet kunnen zijn in de relatie

Een relatie waarin je partner alles beter weet, je bekritiseert en kleineert maakt het op den duur onmogelijk om jezelf te kunnen blijven of zijn. Soms is de ander zich hier niet van bewust. Patronen kunnen vast zitten en dit kan veranderd worden.

jezelf kunnen zijn is erg belangrijk bij relatietherapie

Geen waardering voor wat je doet

Wordt alles wat je doet in en om het huis, de zorg voor de ander en/of de kinderen gewaardeerd of is het allemaal vanzelfsprekend dat dit door jou of de ander gedaan wordt.

Ontvang en geef je elkaar nog complimentjes, een blijk van waardering en dankbaarheid?

emotionele beschikbaarheid is een belangrijk onderwerp bij relatietherapie

Emotionele beschikbaarheid

Is je partner emotioneel beschikbaar wanneer je dat nodig hebt? Maakt hij/zij tijd vrij om echt naar je te luisteren? Gemiddeld luistert iemand een paar seconden naar de ander en komt dan met een antwoord, vaak zonder iemand uit te laten spreken. Hierdoor krijg je het gevoel dat iemand niet naar jou luistert en zich niet voor jou openstelt. Het lukt dan niet om je open te stellen voor de ander. Ben jij emotioneel beschikbaar voor je partner?

samen genieten is een belangrijk onderwerp bij relatietherapie

Erop uit

Tijd voor elkaar vrijmaken, even erop uit zonder de kinderen. Hoe vaak ondernemen jullie nog samen activiteiten? Genieten jullie nog van elkaars gezelschap?

Vastlopende gesprekken

Zwijgen en negeren: een zwijgende partner is een vorm van passieve agressie. Waar de één zwijgt, wordt de ander radeloos van onmacht met kans op ontploffen in woede. Hoe meer woede en irritatie, hoe meer de zwijgende zich terug trekt. Het gevoel van verdriet en eenzaamheid groeit naar mate deze perioden lang duren en er geen doorbraak ontstaat. Op den duur kan men zich ziek of depressief gaan voelen.

Oordelen en verwijten: wanneer je partner je telkens van alles verwijt en een oordeel heeft over wat je zegt of doet dan stagneert de communicatie vanzelf.

vertrouwen in je relatie is erg belangrijk bij relatietherapie

Vertrouwen opbouwen

Voel jij je veilig in de relatie met je partner of heb je een vaag knagend vermoeden dat er iets niet klopt. Is dit bespreekbaar?

Geeft de ander je voldoende vertrouwen om je open te stellen, is deze er om je op te vangen als je daarom vraagt?  Kun je rekenen op steun en een luisterend oor? Kun jij je hart openen bij de ander?

intimiteit in je relatie is een belangrijk onderdeel bij relatietherapie

De kijk op intimiteit en samen zijn

Gaan jullie nog op dezelfde tijd naar bed of blijft je partner tot diep in de nacht achter de tv of computer zitten? Wil je partner dagelijks rond tien uur naar bed en is dit te vroeg voor jou?

Knuffelen jullie nog, lopen jullie nog hand in hand, smaakt de zoen nog steeds naar meer?

Is de intimiteit voor beiden bevredigend? Is het onderwerp bespreekbaar of wordt je telkens afgewezen. Is alles voorspelbaar en saai geworden?

Is er voldoende warmte en vertrouwen om je open te stellen en je over te geven aan de ander?

Sleur en verveling

Langdurige relaties kenmerken zich vaak door sleur en verveling. Men ‘kent’ elkaar door en door. Maar is dit werkelijk zo? Wanneer stellen uit elkaar gaan en beiden ontmoeten een andere partner kan en mag er opeens van alles wat bij de ex niet kon. Een frisse wind door de vast geroeste patronen kan wonderen doen.

De beeldvorming die men in het begin van de ander heeft zijn doorgaans projecties van wat men vindt, niet van hoe de ander werkelijk is. Als mens oordelen wij voortdurend over anderen en ook over elkaar. Oordelen ontstaan vanuit het kader waarin je bent groot gebracht, je vriendenkring, religie, en werkkring of werkervaring. Dat wat jij vindt kan voor de ander een totaal andere werkelijkheid hebben.

Doordat men denkt elkaar door en door denkt te kennen vergeet men nieuwsgierig en belangstellend naar elkaar te blijven. Een vreemdeling kan hierdoor meer aandacht voor zijn ideeën en mening krijgen dan je dierbare partner. Wat pijnlijke confrontaties kan opleveren.

Sleur en verveling is een belangrijk onderwerp bij relatietherapie

Verbinding en je persoonlijke hechtingsstijl

Er zijn drie hechtingsstijlen: angstig, veilig en vermijdend. Deze stijlen bepalen hoe het komt dat je relaties telkens vastlopen, problemen geven of juist een succes zijn. Welke hechtingsstijl heb jij?

Verbinding en hechtingsstijl zijn belangrijke onderwerpen bij relatietherapie

Conflicten

Langdurige relaties staan regelmatig bloot aan conflicten. De spanning tussen jezelf blijven en het in de ander opgaan hoort bij relaties. Hoe behoud je eigen terrein binnen een relatie. Doe je nog die dingen die je in het verleden vreugde gaven of heb je alles achter je gelaten omdat de ander dat graag wilde. Heb je nog contact met vrienden en vriendinnen uit het verleden en werden die door je partner geaccepteerd of bekritiseerd?

Liefde is een werkwoord

Conflicten in een relatie bieden een kans om dichter bij elkaar te komen om zo de onderliggende band te versterken. Wanneer de conflicten steeds vastlopen dan biedt relatietherapie een mogelijkheid om dit op te lossen. Zowel relatietherapie als relatiecoaching biedt de mogelijkheid de relatie te verbeteren. Relatiecoaching is een verkort traject, relatietherapie is verdiepend en heeft een brede aanpak. Om vooruit te komen in de toekomst moet men soms terug naar het verleden. Ik maak voor relatietherapie gebruik van verschillende disciplines, zoals RET, NLP, Familieopstellingen, Integrale Psychosociale Therapie en om terug te gaan naar het verleden hypnotherapie.

De Relatieplanner

Mireille Postma - De Relatieplanner

Ik ben Mireille Postma en ik help mensen conflicten in hun relatie op te lossen. Een warme en liefdevolle relatie met jezelf, je partner en andere mensen die dichtbij jou staan, is mijn dagelijkse drijfveer. Mijn aanpak is direct, intuïtief, verrassend en soms confronterend. Ik ben goed in het openen van communicatie tussen mensen in een veilige omgeving. Mijn stijl is persoonlijk en betrokken en ik ga uit van individuele kracht.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 06 – 20 20 37 79. Mailen kan ook naar info@mireillepostma.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.